.
 
 
 
 

 

.
 
 
 
 
 

 


 

ผลงาน/กิจกรรม
    
                            

 

งานวิจัย/ผลงาน                               

ชื่องานวิจัย : การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่า ของต้นราชินีหินอ่อน Scindapsus Aureus ที่เกิดจากเชื้อรา
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
กำลังตีพิมพ์เผยแพร่  ปี 2551 ฉบับที่ - หน้า -  
(ไม่ระบุประเภทวารสาร)
เจ้าของผลงาน : สนอง ทองปาน
หน่วยงาน : การมัธยมศึกษา
วันเผยแพร่ : 11 พฤศจิกายน. 2551
บทความงานวิจัย
/ผลงาน :
หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่    
สถิติผู้เข้าอ่าน : 6400    คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   19/7/2561    เวลา  20:16  น.