วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

เวลา

Best View with 1024 x 768 Pixels        


ผลงานนำเสนอในประเทศ

ผลงานนำเสนอนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศ

ผลงานตีพิมพ์ต่างประเทศ

หนังสือ/สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

สถิติผู้เข้าอ่าน Top 10

ค้นหางานวิจัย

Home
Journal Publications                               

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง น้ำเสียในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
ตีพิมพ์วารสาร
/หนังสือ :
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  ปี 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) หน้า 41-53  
(วารสารวิชาการในประเทศ)
เจ้าของผลงาน : เวธกา หนูเพ็ชร
หน่วยงาน : การมัธยมศึกษา
วันเผยแพร่ : 26 ธันวาคม 2550
บทความงานวิจัย : หากท่านต้องการอ่าน Abstract    คลิกที่นี่    
สถิติผู้เข้าอ่าน : 1246    คน                     ครั้งล่าสุดเมื่อ   6/7/2561    เวลา  5:53  น.


Best View with IE 6 or Higher, Text Size : Medium, Resolution 1024 x 768 Pixels
จัดทำและพัฒนาโดย งานบริหารและธุรการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 5531
กรุณาส่งคำแนะนำและติชม ได้ที่ peesatit@hotmail.com